Principiile ECVET


 

Proiectarea elementelor ECVET

 • descrierea calificării în termeni de unităţi de rezultate ale învăţării;
 • alocarea punctelor de credit  ECVET  calificărilor şi unităţilor;
 • crearea legăturii dintre unități  şi programul de formare; 
 • crearea legăturii dintre evaluare/validare/recunoaștere a unităților obândite şi acordarea punctelor de credit  ECVET.

Utilizarea ECVET pentru acumulare şi transfer

 • utilizarea practică a rezultatelor învăţării şi a creditului pentru mobilitate;
 • stabilirea acordurilor de învăţare;
 • evaluarea rezultatelor învăţării şi acordarea creditului corespunzătoare;
 • înregistrarea rezultatelor învăţării şi a punctelor de credit, în certificat/ atestat/foaie personală  (personal transcript);
 • validarea rezultatelor învăţării şi a creditului corespunzător;
 • acordarea punctelor de credit elevului/cursantului/angajatului;
 • recunoaşterea rezultatelor învăţării.

 AGENTIA NATIONALA
PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN
DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
    ADRESA NOASTRA
Splaiul Independentei, nr. 313,
Biblioteca Centrala a Universitatii Politehnica Bucuresti,
Corp A, etajul 1, Sector 6, 060042, Bucuresti, Romania