Calitatea proiectelor de mobilitati ECVET


Cercul calităţii pentru parteneriatele ECVET pentru mobilitatea transnaţională pune în evidență faptul că asigurarea calității în mobilitate trebuie făcută pe două planuri:
  • Asigurarea calității parteneriatului;
  • Asigurarea calității serviciilor de formare furnizate formabilului.
.AGENTIA NATIONALA
PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN
DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
    ADRESA NOASTRA
Splaiul Independentei, nr. 313,
Biblioteca Centrala a Universitatii Politehnica Bucuresti,
Corp A, etajul 1, Sector 6, 060042, Bucuresti, Romania