ECVET


                                                                                      

Echipa Nationala de experti ECVET
– proiect depus in noiembrie 2011 la EACEA si aprobat in ianuarie 2012. Proiectul este finantat Comisia Europreana si este gestionat de ANPCDEFP.
 • Scopul proiectului este acela de a contribui la reforma in educatie si formare profesionala prin:
  • Promovarea dezvoltarii si folosirii ECVET la toate nivelurile cadrului national al calificarilor, pentru a facilita mobilitatea transnationala si recunoasterea rezultatelor invatarii pe tot parcursul vietii si in contexte internationale de invatare;
  • Realizarea conditiilor necesare si adoptarea masurilor potrivite pentru ca ECVET sa fie aplicat in mod gradual in calificarile VET la toate nivelurile NQF si EQF si folosit cu scopul transferului si recunoasterii rezultatelor invatarii obtinute de diverse persoane in contexte formale, non-formale si informale.
 • Rolul echipei ECVET formata in cadrul proiectului este acela de a sprijini:
  • schimbarile referitoare la calificari;
  • activitatile privind eliminarea barierelor existente in mobilitatile geografice si profesionale;
  • factorii interesati, pentru o intelegere mai buna a ECVET cu scopul de a implementa principiile ECVET in definirea calificarilor.
 • Obiective specifice:
  • Sa sprijine actorii relevanti din VET in dezvoltarea expertizei lor ECVET;
  • Sa faciliteze accesul la informatie si consultanta privind folosirea ECVET, atat actorilor relevanti in domeniul VET cat si persoanelor particulare;
  • Sa se asigure ca aplicarea ECVET in calificari este corect descrisa si ca documentele Europass asociate, emise de autoritati competente, contin informatii relevante;
  • Sa promoveze proiectele de Mobilitati Leonardo da Vinci ca oportunitati transparente si flexibile de dezvoltare profesionala, precum si alte tipuri de proiecte/ mobilitati care vizeaza dezvoltarea profesionala.
 • Activitati propuse:
  • 5 evenimente de informare si promovare;
  • 8 sesiuni de formare pentru beneficiarii de proiecte de mobilitati Leonardo da Vinci;
  • 2 sesiuni de formare cu angajati ai Camerelor de Comert, Agentiilor de ocupare;
  • 2 sesiuni de formare cu inspectorii VET si responsabili cu programe educationale europene din ISJ-uri;
  • 1 forum de discutii pe site-ul AN;
  • realizarea unui studiu privind barierele/obstacolele intampinate in transferul si recunoasterea rezultatelor invatarii, de catre beneficiarii de mobilitati;
  • realizarea unui ghid on-line cu privire la folosirea ECVET pentru furnizorii de formare in VET.
 • Durata proiectului: 2 ani.
 • Membrii echipei de experti ECVET sunt:
  • Mihaela Tania Sandu- Director, Directia Invatare pe tot parcursul Vietii si Programe, adresa e-mail: tania.sandu@medu.edu.ro;
  • Gabriela Ciobanu – Director General CNDIPT, adresa e-mail: gabriela.ciobanu@tvet.ro;
  • Zoica Elena Vladut –Director adjunct CNDIPT, adresa e-mail: vladut@tvet.ro
  • Dana Stroie – Coordonator Departament Programe de Formare Profesionala si Asigurarea Calitatii, CNDIPT, adresa e-mail: dana.stroie@tvet.ro
  • Viorica Radulian – Expert, Autoritatea Nationala pentru calificari, adresa e-mail: viorica.radulian@yahoo.com
  • Mihaela Stefanescu - Expert CNDIPT, adresa e-mail :mihaela.stefanescu@tvet.ro
  • Tatiana Gheorghiu - Profesor VET la Colegiul Tehnic Sf. Pantelimon Bucuresti, adresa e-mail: tatiana_ghe@yahoo.com
  • Camelia Ghetu - Profesor VET la Colegiul Tehnic Sf. Pantelimon Bucuresti, adresa e-mail: camelia_ghetu@yahoo.com
Activitati realizate:
 • Evenimente:
  • Reuniuni de informare/promovare:
   • Mai 2012 - Reuniune de informare a reprezentantilor AJOFM-urilor privind ECVET, la Bucuresti
   • Iulie 2012 - Reuniune de informare privind ECVET a participantilor la Vizite de Studiu, la Bucuresti
   • Noiembrie 2013 - Reuniuni de informare/promovare in contextul programului Erasmus+, la Sinaia - pentru profesori si directori din scoli VET
   • Februarie 2014 - 2 Reuniuni de informare/promovare privind ECVET in contextul programului Erasmus+, la Arad si Alba Iulia - pentru posibili beneficiari de mobilitati VET in Erasmus+
   • Martie 2014 - Reuniuni de informare/promovare in contextul programului Erasmus+, la Bucuresti- pentru posibili beneficiari de mobilitati VET in Erasmus+
  • Reuniuni de formare
   • Septembrie 2012 - Formare privind ECVET pentru mobilitati geografice a inspectorilor responsabili cu programe/proiecte europene din ISJ-uri, la Bucuresti
   • Noiembrie 2012 - 3 Reuniuni de formare privind ECVET pentru mobilitati geografice a beneficiarilor de proiecte de mobilitati Leonardo da Vinci, la Bucuresti
   • Iunie 2013 - Formare privind ECVET pentru mobilitati geografice a beneficiarilor de proiecte de mobilitati Leonardo da Vinci, la Craiova
   • Septembrie 2013 - Formare privind ECVET pentru invatare pe tot parcursul vietii a inspectorilor VET din ISJ-uri, la Geoagiu
   • Octombrie 2013 - Formare privin ECVET in contextul programului Erasmus+ pentru beneficiari de proiecte de mobilitati Leonardo da Vinci si profesori/formatori din VET posibil beneficiari, la Bucuresti
   • Octombrie 2013 - Formare privin ECVET in contextul programului Erasmus+ pentru reprezentanti ai comitetelor sectoriale, la Predeal
  • Prezentari privind ECVET in cadrul unor reuniuni organizate de alte institutii:6 prezentari.
  • Reuniuni de lucru ale echipei de experti: 10 reuniuni.
  • Atelier de lucru in cooperare cu fatori interesati din VET pentru redactarea unei propuneri de strategii privind implementarea ECVET in Romania.
 • Studiu privind barierele intampinate in recunoasterea si transferul rezultatelor invatarii obtinute in mobilitati cu scop de formare profesionala finantate in cadrul LLP si FSE.
 • Traducerea a trei materiale realizate de catre secretariatul europan ECVET
 • Redactarea si tiparirea a doua brosuri: "ECVET pentru mobilitate geografica" si "ECVET pentru invatare pe tot parcursul vietii"
 • Realizarea site-ului ECVET al Proiectului.

Documente Utile Link-uri Utile Forum ECVET – accesibil aici.

AGENTIA NATIONALA
PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN
DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
    ADRESA NOASTRA
Splaiul Independentei, nr. 313,
Biblioteca Centrala a Universitatii Politehnica Bucuresti,
Corp A, etajul 1, Sector 6, 060042, Bucuresti, Romania