Ce este ECVET
                                                   
  

In cadrul Consiliului din 15 noiembrie 2004 reprezentantii guvernelor au stabilit, ca prioritate a intensificării cooperării europene in domeniul educatiei si formării profesionale, dezvoltarea si punerea in aplicare a unui sistem european de credite, care să permită celor care invată să acumuleze rezultatele invătării dobandite prin parcursurile proprii de invătare, in momentul trecerii de la un sistem de formare profesională la altul.


Modul de implementare a unui astfel de sistem a fost reglementat prin RECOMANDAREA PARLAMENTULUI EUROPEAN si A CONSILIULUI din 18 iunie 2009 privind stabilirea unui sistem european de credite pentru educatie si formare profesional.

ECVET are ca scop o mai bună compatibilitate intre diferite sisteme de educatie si formare profesională din Europa si promoveaza:

 • mobilitatea transnationala
 • accesul la invatare pe totparcursul vietii

ECVET nu este destinat să inlocuiască sistemele nationale de calificare, ci doar obtinerii unei mai bune comparabilităti si compatibilitati intre ele. Această initiativă se aplică tuturor rezultatelor obtinute de către o persoană din diferite căi de educatie si formare, care sunt apoi transferate, recunoscute si acumulate in vederea obtinerii unei calificări. Această initiativă face mai usoară pentru cetătenii europeni recunoasterea traseelor de formare, a abilitătilor si cunostintelor obtinute într-un alt stat membru.

Transparenţa și recunoaşterea cunoștințelor, abilităților și competențelor cetățenilor sunt fundamentale pentru dezvoltarea personală și profesională a acestora, precum și pentru competitivitatea și ocuparea forței de muncă pe piața europeană.

Participarea tuturor la invățarea pe tot parcursul vieţii, precum și transferul, recunoașterea și acumularea rezultatelor invăţării dobandite de o persoană in contexte formale, non-formale și informale, trebuie promovate și imbunătățite la nivel european.

ECVET

 • va imbunătăți modul in care sunt ințelese rezultatele invățării; se va pune accentul pe transparența acestora, mobilitatea transnațională și transferabilitatea lor intre statele membre precum şi in interiorul acestora, intre diferite sectoare ale economiei;
 • va contribui la dezvoltarea și extinderea cooperării europene in domeniul educației și formării;
 • permite:
                           
 • presupune respectarea unor principii, reguli şi convenţii, intr-o manieră coerentă şi raţională;
 • urmăreşte să faciliteze:
  • mobilitatea cetăţenilor angajaţi in procesul de formare;
  • validarea rezultatelor invăţării pe parcursul intregii vieţi;
  • transparenţa calificărilor;
  • increderea reciprocă şi cooperarea intre furnizorii de educaţie şi formare profesională din Europa;
 • completează iniţiativele europene, precum: Cadrul European al Calificărilor (EQF), Cadrul European de Referinţă in Asigurarea Calităţii (EQARF), EUROPASS, etc;
 • se aliniază iniţiativelor luate la nivel european, precum aceea care presupune introducerea Cadrului European al Calificărilor (EQF), destinat să crească transparenţa calificărilor;
 • propune o abordare comună in descrierea calificărilor, pentru a le face mai uşor de inţeles in contextul mobilităţii sau participării la invăţarea pe tot parcursul vieţii.

Pentru implementarea ECVET, până in anul 2012, fiecare stat membru ar fi trebuit să creeze un cadru tehnic pentru descrierea calificărilor in termeni de unităti de rezultate ale invătării (cunostinte, abilităti si competente), cadru care să includă procedurile de evaluare, de transfer, acumulare si recunoastere.

 Conform acestei abordări, cursantii pot acumula rezultatele invătării necesare pentru o anumită calificare dea lungul timpului, in diferite tări sau in situatii diferite.

Astfel prin implementarea ECVET:

 • se va imbunătăti modul in care sunt intelese in general
  • rezultatele invătării cetătenilor,
  • transparenta acestora,
  • mobilitatea transnatională si transferabilitatea rezultatelor invătării intre statele membre si, dacă este cazul, in interiorul acestora, intr-un spatiu al invătării de-a lungul intregii vieţi,
  • mobilitatea si transferabilitatea calificărilor la nivel national intre diversele sectoare ale economiei si in interiorul pietei muncii;
 • se va contribui la dezvoltarea si extinderea cooperării europene in domeniul educatiei si formării.

Instrumentele si metodologia ECVET cuprind:

 •  descrierea calificărilor sub formă de unităti de rezultate ale invătării cu punctele aferente,
 • un proces de transfer si acumulare,
 • documente complementare precum:
  • contracte de studiu,
  • foi matricole,
  • ghiduri pentru utilizatorii ECVET.

Pentru implementarea ECVET la nivel national si European trebuie indeplinite mai multe conditii (sursa CEDEFOP) :


Dictionar de termeni specifici ECVET
ECVET pentru mobilitate geografica
ECVET pentru invatare pe tot parcursul vietii

Documente Utile

Link-uri Utile Forum ECVET – accesibil aici.

NU UITATI DE CE ESTE IMPORTANT ECVET 

AGENTIA NATIONALA
PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN
DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
    ADRESA NOASTRA
Splaiul Independentei, nr. 313,
Biblioteca Centrala a Universitatii Politehnica Bucuresti,
Corp A, etajul 1, Sector 6, 060042, Bucuresti, Romania