Beneficiile ECVET


  • rezultatele învăţării dobândite în străinătate, pot fi luate în considerare, în scopul dobândirii unei calificări în ţara de origine a cursantului;
  • ajută la îmbunătăţirea accesului la calificări pentru toţi cetăţenii, pe parcursul întregii vieţi;
  • permite o abordare comună în descrierea calificărilor, pentru a le face mai uşor de înţeles, în contextul mobilităţii de la un sistem de educaţie şi formare la altul, precum şi în descrierea procedurilor de validare a rezultatelor învăţării;
  • oferă un cadru metodologic, acorduri şi principii comune în vederea stimulării dialogului între furnizorii de formare;
  • oferă instrumente pentru dezvoltarea parteneriatelor între actorii implicaţi (instituţii competente, furnizori etc.);
  • permite aplicabilitatea într-o varietate de situaţii şi de contexte de învăţare;
  • asigură compararea rezultatelor învăţării dobândite în diverse ţări, validarea şi recunoaşterea lor;
  • facilitează transferul şi validarea rezultatelor învăţării în contexte non-formale şi informale.


AGENTIA NATIONALA
PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN
DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
    ADRESA NOASTRA
Splaiul Independentei, nr. 313,
Biblioteca Centrala a Universitatii Politehnica Bucuresti,
Corp A, etajul 1, Sector 6, 060042, Bucuresti, Romania