Care sunt beneficiile ECVET pentru mobilitate? 
 • rezultatele învăţării dobândite în străinătate pot fi luate în considerare în scopul dobândirii unei calificări în ţara de origine a cursantului;
 • ajută la îmbunătăţirea accesului la calificări pentru toţi cetăţenii, pe parcursul întregii vieţi;
 • permite o abordare comună în descrierea calificărilor, pentru a le face mai uşor de înţeles în:
  • contextul mobilităţii de la un sistem de educaţie şi formare la altul,
  • descrierea procedurilor de validare a rezultatelor învăţării;
 • oferă:
  • un cadru metodologic,
  • acorduri şi principii comune în vederea stimulării dialogului între furnizorii de formare;
  • instrumente pentru dezvoltarea parteneriatelor între actorii implicaţi (instituţii competente, furnizori etc.);
 • permite aplicabilitatea transferului într-o varietate de situaţii şi de contexte de învăţare;
 • asigură compararea rezultatelor învăţării dobândite în diverse ţări, validarea şi recunoaşterea lor;
 • facilitează transferul şi validarea rezultatelor învăţării în contexte non-formale şi informale.
 


AGENTIA NATIONALA
PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN
DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
    ADRESA NOASTRA
Splaiul Independentei, nr. 313,
Biblioteca Centrala a Universitatii Politehnica Bucuresti,
Corp A, etajul 1, Sector 6, 060042, Bucuresti, Romania