NetWBL - Retea tematica de invatare la locul de munca


Reteaua Tematica de invatare la locul de munca (NetWBL)

 

NetWBL este o retea din care fac parte 29 de Agentii Nationale si care este coordonata de Agentia Nationala din Germania, BIBB. Reteaua este finantata de Comisia Europeana prin Directoratul General pentru Educatie și Cultura (DG EAC).

 

Context

Contributia pe care o are invatare la locul de munca in sustinerea angajabilitatii tinerilor si a competitivitatii economice este recunoscuta pe scara larga. Statele care au sisteme de formare profesionala bine puse la punct si, in special, cele are au sisteme de ucenicie bine stabilite, au tendinta de a realiza performante mai bune in privinta sustinerii angajabilitatii tinerilor.

 

Alianta Europeana pentru Ucenicie

Alianta Europeana pentru Ucenicie a fost lansata la Leipzig in data de 02 iulie 2013, iar in data de 15 octombrie 2013, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Declaratia referitoare la Alianta Europeana pentru Ucenicie. Un element cheie al acesteia este reprezentat de declaratia Statelor Membre referitoare la faptul ca “[…] vor realiza reforma sistemelor VET, in colaborare cu partenerii sociali si alti actori cheie relevanti, prin introducerea unui parcurs de ucenicie sau prin imbunatatirea proiectelor existente, […], pentru a creste numarul persoanelor implicate in acest sistem, calitatea si atractivitatea uceniciei.”

 

Obiective                                                                 

Scopul NetWBL este de a sprijini invatarea la locul de munca (WBL) prin intarirea legaturii dintre domeniul formarii profesionale și invatamântul superior, in special a sistemului de ucenicie. Reteaua se adreseaza actorilor cheie implicati in invatarea la locul de munca, din fiecare stat european, tinând cont atât de sistemele diferite de formare profesionala si invatamânt superior, cât si de reglementarile legislative. In plus, reteaua sprijina Alianta Europeana pentru Ucenicie (European Alliance for Apprenticeships – EAfA).

 

Activitati

NetWBL va face vizibile rezultatele proiectelor având legatura cu invatarea la locul de munca si derulate prin Programul de invatare pe tot parcursul vietii (LLP); de asemenea, va sprijini reforma sistemelor VET prin oferirea unui set de instrumente online pentru a fi utilizate de factori decizionali politici, parteneri sociali si furnizori de formare profesionala. Totodata, vor fi identificate lacunele existente care pot fi, cu usurinta, completate cu noi produse dezvoltate prin intermediul Programului Erasmus+ in domeniile educatie, formare, tineret si sport.

 

Reteaua va sustine implementarea invatarii la locul de munca prin:

·       oferirea de instrumente si exemple de buna practica dezvoltate in LLP si, pe viitor, in Programul Erasmus+;

·    identificarea unui “nucleu” de rezultate transferabile (din alte proiecte) centrate pe invatarea la locul de munca;

·       identificarea lacunelor si nevoilor care por fi adresate prin proiecte viitoare;

·       sprijinirea dezvoltarii comunitatii de bune practici”;

·       facilitarea transferului de bune practici”;

·       imbunatatirea calitatii implementarii proiectelor prin monitorizare si utilizare a sistemului de invatare de la un egal (peer learning).

 

Ce reprezinta invatarea la locul de munca (WBL)?

 

NetWBL intelege prin invatarea la locul de munca un cadru mai larg decât simpla ucenicie: achizitia de cunostinte si abilitati prin derularea a diverse sarcini (si reflectarea asupra acestora) intr-un context de formare profesionala la locul de munca (cum ar fi formarea alternativa) sau intr-o institutie VET. Aceasta viziune include invatarea la locul de munca din invatamântul superior si, de asemenea, dezvoltarea unor oportunitati de includere a invatarii la locul de munca in formarea din scoli.

 

Evenimente

 

Conferinta europeana de monitorizare "Invatarea la locul de munca si Ucenicia"

11 – 12 februarie 2014, Bruxelles

 

Conferinta europeana de monitorizare marcheaza un punct de referinta important in incercarea de a face vizibile acele rezultate provenite din proiectele având legatura cu invatarea la locul de munca si derulate prin Programul de invatare pe tot parcursul vietii (LLP). Scopul conferintei a fost de a imbunatati schimbul de informatii si cunostinte intre statele participante. “Lectiile invatate”, provenite din proiectele LLP, au facilitat integrarea rezultatelor acestor proiecte in politici nationale si europene in domeniul educatiei si formarii profesionale.

Totodata, conferinta a reprezentat evenimentul de lansare oficiala a NetWBL; pe durata unei zile si jumatate, evenimentul a oferit participantilor oportunitatea de a:

·       invata din proiectele de buna practica provenind de pe teritoriul intregii Uniuni Europene;

·       disemina rezultatele proiectelor si programelor de success;

·      intâlni alte persoane implicate invatarea la locul de munca si de a impartasi cu acestea lucruri positive, dar si aspect de imbunatatit;

·       identifica sinergii si modalitati de a coopera in viitor;

·       intâlni si forma retele cu alti actori relevanti din domeniu;

·       lua parte la dezvoltarea unor politici cheie ale Uniunii Europene.

 

Informatii referitoare la conferinta

·       Agenda

·       Raportul final

·       Compendium (descrierea proiectelor)

 

Rezultate

Unul dintre rezultatele conferintei de monitorizare este reprezentat de studiul “Raport intermediar asupra nevoilor si lacunelor asupra invatarii la locul de munca” dezvoltat de partenerii din retea. Proiectele care au fost puse in valoare la conferinta de monitorizare au fost discutate si analizate prin prisma nevoilor si lacunelor identificate si care nu au fost inca adresate corespunzator prin proiectele LLP. Au fost identificate posibile provocari viitoare ale WBL care sa fie adresate prin proiecte derulate in cadrul Programului Erasmus+.

In cadrul acestei conferinte au fost formulate trei recomandari cheie, dupa cum urmeaza:

1.    este necesara o implicare mai sustinuta a intreprinderilor, in special cele mici si mijlocii, pentru a dezvolta invatarea la locul de munca astfel incât sa se imbunatateasca interfata dintre educatie si piata muncii;

2.    este necesara dezvoltarea unor standarde comune, la nivel european, privind educatia si formarea personalului didactic in relatie cu invatarea la locul de munca;

3.    este necesara o mai buna cunoastere a formarii in domeniul professional, a profilelor ocupationale si a activitatilor de orientare in cariera de la nivel national.

 

Studiul poate fi descarcat accesând urmatorul link: “Raport intermediar asupra nevoilor si lacunelor asupra invatarii la locul de munca”.

 

Informatii despre WBL

·       Informatii despre Alianta Europeana pentru Ucenicie (pe website-ul Comisiei Europene)

·       Publicatia "Invatarea la locul de munca in Europa" (pdf, 400kb)

 
AGENTIA NATIONALA
PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN
DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
    ADRESA NOASTRA
Splaiul Independentei, nr. 313,
Biblioteca Centrala a Universitatii Politehnica Bucuresti,
Corp A, etajul 1, Sector 6, 060042, Bucuresti, Romania