2013-12-04 Informatii generale despre ERASMUS +
Comisia Europeana a publicat la adresa http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/promo/erasmus-plus/pub/erasmus-plus-in-detail_en.pdf informatii generale despre noul program ERASMUS +, pentru toate sectoarele de educatie, formare profesionala si tineret.


AGENTIA NATIONALA
PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN
DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
    ADRESA NOASTRA
Splaiul Independentei, nr. 313,
Biblioteca Centrala a Universitatii Politehnica Bucuresti,
Corp A, etajul 1, Sector 6, 060042, Bucuresti, Romania