Misiune si obiective


Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (“Agentia”, AN) este o institutie publica din subordinea MEN infiintata prin Hotararea de Guvern nr. 76/27.01.2005; prin Hotararea de Guvern nr.67/2007 Agentia a fost desemnata ca agentie de implementare a programelor comunitare „Invatare pe tot parcursul vietii” (LLP), „Tineret in actiune”(YiA) si Erasmus Mundus în perioada 2007-2013. Prin acest document au fost incluse in AN Centrul National Europass, Unitatea Nationala Eurydice si Biroul National Eurodesk. In 2013, prin Memorandumul Guvernului nr. 10988 / 09.12.2013 Agentia a fost desemnata ca Agentie de implementare pentru programul Erasmus+, în perioada 2014-2020.

Tot din 2013, AN a devenit Operator de Program pentru Programul de Burse și Cooperare Inter-institutionala in domeniul invatamantului superior, finantat prin Mecanismul Financiar SEE.


Misiunea noastra:

Administram programul Uniunii Europene care sprijina  proiectul national de schimbare in bine a comunitatilor si a atitudinilor si mentalitatilor  indivizilor.

Ne concentram pe calitatea proiectelor, proceselor, oamenilor si rezultatelor.


Viziunea noastra:

TRANSFORMAM ROMANIA PRIN INVATARE!


Valorile noastre:

  • integritate/onestitate
  • mandria de a apartine unei echipe
  • vocatia de institutie publica (in sensul de a contribui la binele public)
  • profesionalism
  • coeziune
  • curaj
  • implicare
OBIECTIVELE NOASTRE STRATEGICE sunt:

1. Implementarea programelor (Erasmus+, Programul de Burse SEE) in conditii de efectivitate 
2. Mentinerea / imbunatatirea sistemului de management al calitatii
3. Cresterea efectivitatii relatiei dintre ANPCDEFP si partile interesate
 

ANPCDEFP este operator de date cu caracter personal înregistrat în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal administrat de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 33165.
 


AGENTIA NATIONALA
PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN
DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
    ADRESA NOASTRA
Splaiul Independentei, nr. 313,
Biblioteca Centrala a Universitatii Politehnica Bucuresti,
Corp A, etajul 1, Sector 6, 060042, Bucuresti, Romania