2015-01-07 Apel deschis pentru evaluatori independenţi Erasmus+
 
Evaluatorii independenţi sunt experţi externi care asigură obiectivitatea procesului de selecţie a propunerilor de proiecte şi procesului de evaluare a rapoartelor, respectiv produselor  realizate în cadrul proiectelor implementate şi finanţate în Programul Eramus +. Aceştia sunt selectaţi în baza unui APEL care este deschis continuu în perioada 2014 - 2020 (unde găsiţi şi mai multe detalii legate procesul de selecţie, documentele necesare, codul de conduită şi condiţiile pe participare). Totodată, pentru cei interesaţi există şi un  Ghid al evaluatorilor (în limba engleză) care detaliază rolul şi aşteptările din partea evaluatorilor în cadrul programului Erasmus+.
 
Pentru cei care sunt interesaţi să evalueze anul acesta, o condiţie necesară este aceea de a depune dosarul de intenţie pentru a participa ca evaluator Erasmus+ în luna ianuarie pentru a avea timp să se desfăşoare toate procesele necesare includerii în baza de date în timp util. Atenţie! Includerea în baza de experţi nu atrage după sine solicitarea automată a expertului în procesele de evaluare, Agenţia alocând experţi din baza constituită în funcţie de adecvanţa competenţei la specificitatea proiectelor. 
 
Pentru toţi evaluatorii selectaţi, Agenţia va solicita experţilor semnarea unei declaraţii prin care să confirme ca nu există niciun conflict de interese. Cu titlu de exemplu, se consideră conflict de interese îndeplinirea cumulativă a rolului de evaluator cu oricare dintre rolurile de formator și / sau beneficiar / candidat. 
 
Mai multe detalii sunt disponibile în Apelul pentru evaluatori independenţi şi în secţiunea dedicată de pe site-ul Erasmus+ disponibilă aici (Care sunt actorii/ Colaboratori / Evaluatori independenţi).


AGENTIA NATIONALA
PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN
DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
    ADRESA NOASTRA
Splaiul Independentei, nr. 313,
Biblioteca Centrala a Universitatii Politehnica Bucuresti,
Corp A, etajul 1, Sector 6, 060042, Bucuresti, Romania