Arhiva Qamae


Apelul deschis se extinde pana la 31.12.2013 - apelul nu mai este de actualitate.
In vederea extinderii bazei de date cu experti evaluatori independenti pentru proiectele descentralizate din cadrul programelor comunitare Invatare pe tot parcursul vietii (LLP) si Tineret in actiune (TiA), ANPCDEFP lanseaza apel deschis pana la data limita 17.12.2010.

Candidaturile si documentele justificative anexate, conform apelului pentru exprimarea interesului de includere in lista de experti evaluatori independenti se vor transmite in scris, pe adresa ANPCDEFP si in format electronic, la urmatoarele adrese de contact: evaluator@anpcdefp.ro irina.severin@anpcdefp.ro   • Referinte : Manualul Operational al actiunii descentralizate (anexa la contractul de finantare).
  • Ce este monitorizarea?
Scopul monitorizarii consta in asigurarea implementarii corecte a proiectelor aprobate cu respectarea exigentelor stipulate in contractul de finantare, in formularul de aplicatie (ce este anexa la contractul de finantare) si cu procedurile Agentiei. Monitorizarea are in principal un caracter preventiv. In acest sens Agentia Nationala se bazeaza pe stabilirea unor relatii de parteneriat cu aplicantii/beneficiarii prin care sa fie asigurata gestionarea granturilor in conditii de eficacitate si eficienta.

Monitorizarea implementarii proiectelor finantate consta dintr-un ansamblu de actiuni si operatii cu scop de informare, culegere de date, analiza, evaluare si consultanta ce sunt intreprinse de catre Agentia Nationala pe parcursul intregului ciclu de viata al activitatilor finantate, la nivelul aplicantilor si/sau partenerilor.

Actiunile de monitorizare sunt derulate in mod curent de catre departamente specializate in gestiunea programelor (fiecare proiect este in gestiunea unui expert pe probleme de continut si unul pe probleme financiare, asigurarea de informatii pe site-ul agentiei, etc.), prin organizarea de reuniuni pentru beneficiari (prin care se transmit informatii referitoare la implementarea actiunilor descentralizate, managementul granturilor si raportarea stabilita contractual) si vizite de monitorizare "in situ". Vizitele de monitorizare "in situ" nu sunt aplicate mobilitatilor individuale.
Agentia organizeaza vizite de monitorizare independenta pe principiul segregarii functiilor prin intermediul Departamentului Asigurarea Calitatii, Monitorizare, Audit si Evaluare.
  • Informarea promotorilor referitor la actiunile de monitorizare 
Toate actiunile de monitorizare sunt notificate oficial anterior derularii actiunii propriu-zise.
Dupa monitorizare, AN transmite promotorului concluziile actiunii iar in situatia identificarii anumitor deficiente/neconformitati in modul de gestionare a granturilor, se vor propune recomandari/corectii de aplicat in vederea implementarii corespunzatoare a activitatilor pentru care a fost acordat grantul.
Modul de incadrare a proiectelor va respecta urmatoarea clasificare:
  1. proiect stabil (GREEN), daca in urma actiunii de monitorizare rezultatele sunt pozitive;
  2. proiect fragil (ORANGE), daca la momentul actiunii de monitorizare se constata anumite deficiente/neconformitati in implementarea proiectului;
  3. proiect cu probleme majore (RED), daca au fost constatate cheltuieli ineligibile si/sau erori grave de management si/sau deviere in implementarea proiectului. Acest lucru va avea drept consecinta un control amanuntit. pentru toate documentele atat referitoare la continut, cat si cele financiare prezentate in raportarile ulterioare, functie de momentul actiunii de monitorizare, precum si actiuni de audit, dupa caz.
  • Cum se selectioneaza proiectele supuse monitorizarii? 

In functie de tipul de grant acordat si al actiunilor descentralizate, vizitele de monitorizare se realizeaza in mod diferit. La nivelul agentiei se stabileste un esantion pe baza criteriilor de risc identificate pentru fiecare tip de grant / actiune descentralizata, respectandu-se in acelasi timp exigentele Comisiei Europene.


AGENTIA NATIONALA
PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN
DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
    ADRESA NOASTRA
Splaiul Independentei, nr. 313,
Biblioteca Centrala a Universitatii Politehnica Bucuresti,
Corp A, etajul 1, Sector 6, 060042, Bucuresti, Romania